مرور مهارت‌های « لروی سانه »

در این ویدئو مهارتهای لروی سانه را در منچسترسیتی مرور میکنیم. ......

در این ویدئو مهارت‌های لروی سانه را در منچسترسیتی مرور می‌کنیم.

تگ ها


منچستر سیتی فوتبال