مرور یک شایعه؛ رئال‌مادرید به دنبال صلاح

محمد صلاح، در این فصل نمایشی کمفروغتر از فصل پیش ارائه داده و همین باعث نگرانی مدیران لیورپول شده است ......

محمد صلاح، در این فصل نمایشی کمفروغتر از فصل پیش ارائه داده و همین باعث نگرانی مدیران لیورپول شده است ...

محمد صلاح، در این فصل نمایشی کم‌فروغ‌تر از فصل پیش ارائه داده و همین باعث نگرانی مدیران لیورپول شده است. نگرانی‌ای که با توجه به سن‌وسال صلاح، بعید نیست منجر به فروش او شود. زمزمه‌هایی هم شنیده می‌شود که یوونتوس و رئال‌مادرید به دنبال خرید او در فصل تابستان هستند. هرچند به نظر می‌رسد با وجود بحران گلزنی مادریدی‌ها، پیشنهاد باشگاه مادریدی را باید جدی‌تر دانست.