مرگ بوکسور اسکاتلندی پس از مبارزه در رینگ

مایک تاول بوکسور 25 ساله اسکاتلندی که تا به حال در مسابقات حرفه ای خود شکستی را متحمل نشده بود ، در آخرین دیدار خود در حین مسابقه به بیمارستان منتقل شد و جان خود را از دست داد ......

مایک تاول بوکسور 25 ساله اسکاتلندی که تا به حال در مسابقات حرفه ای خود شکستی را متحمل نشده بود ، در آخرین دیدار خود در حین مسابقه به بیمارستان منتقل شد و جان خود را از دست داد.

این اولین بار نیست که بوکسوری در حین مسابقه و یا پس از مسابقه جان خود را از دست داده است.

تگ ها


بوکس