مزار حجازی بدون سنگ قبر

یک عکس نشان می دهد که مزار اسطوره باشگاه استقلال بدون سنگ قبر است....

یک عکس نشان می دهد که مزار اسطوره باشگاه استقلال بدون سنگ قبر است.

به گزارش مدال،تنها یک فریم عکس ازسعید زارعیان که روز قبل گرفته شد کافی بود تا ابهامات زیادی ایجاد شود.عکس نشان می دهد که مزار ناصر حجازی اسطوره باشگاه استقلال بدون سنگ قبر است که البته هنوز دلیلش اعلام نشده است

مزار حجازی بدون سنگ قبر