مسابقات اسکیت ردبول باول ریپرز 2018؛ الکس سورجنته

در این ویدیو نگاهی داریم به نمایش و اجرای الکس سورجنته، یکی از برترینهای اسکیت جهان در مسابقات ردبول باول ریپرز 2018 ......

در این ویدیو نگاهی داریم به نمایش و اجرای الکس سورجنته، یکی از برترین‌های اسکیت جهان در مسابقات ردبول باول ریپرز 2018.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس