مسابقات قهرمانی جهان پاناهاوس 2018؛ کوگورو – تنگاوی

از سری مسابقات فوتبال فریاستایل پاناهاوس 2018 و از مسابقات مرحله یک چهارم نهایی نگاهی داریم به مسابقه تاکوتو کوگورو از کشور ژاپن برابر عبداله تنگاوی از کشور هلند که آن را تقدیم دوستداران این رشته زیبا میکنیم ......

از سری مسابقات فوتبال فری‌استایل پاناهاوس 2018 و از مسابقات مرحله یک چهارم نهایی نگاهی داریم به مسابقه «تاکوتو کوگورو» از کشور ژاپن برابر «عبداله تنگاوی» از کشور هلند که آن را تقدیم دوستداران این رشته زیبا می‌کنیم.

تگ ها


ویدئو فوتبال