مسابقه شوتبال بین هواداران پیش از دربی هشتاد و نهم/ویدیو

ویدیو اختصاصی مسابقات شوتبال بین هواداران استقلال و پرسپولیس پیش از دربی هشتاد و نهم...

ویدیو اختصاصی مدال از مسابقات شوتبال بین هواداران استقلال و پرسپولیس پیش از دربی هشتاد و نهم و حال هوای گیتهای تحویل بلیت الکترونیکی پیش از دربی ۸۹ را می بینید.