مسابقه فوتبالیست ها و رانندگان با ماشین های گو کارت!

در رویدادی جالب فوتبالیست ها به رهبری کریستین کارمبو، ستاره سابق فوتبال فرانسه با رانندگان حرفه ای در مسابقه با ماشین های گو کارت شرکت کردند ......

در رویدادی جالب فوتبالیست ها به رهبری کریستین کارمبو، ستاره سابق فوتبال فرانسه با رانندگان حرفه ای در مسابقه با ماشین های گو کارت شرکت کردند.

تگ ها


اکستریم فوتبال