مسابقه مارک مارکز با خودش

مارک مارکز راننده 25 ساله و اسپانیایی تیم رپسول هوندا در مسابقات موتو جیپی در این ویدیو تصمیم میگیرد تا در پالشی با خودش رقابت کند و ببیند که با موتور سریعتر است یا با اتومبیل فرمول 1 ......

مارک مارکز راننده 25 ساله و اسپانیایی تیم رپسول هوندا در مسابقات موتو جی‌پی در این ویدیو تصمیم می‌گیرد تا در پالشی با خودش رقابت کند و ببیند که با موتور سریع‌تر است یا با اتومبیل فرمول 1. نتیجه را در این ویدیو ببینید.