مسابقه کاراته تا ساعت سه بامداد!

روز گذشته (جمعه) مسابقات انتخابی قهرمانی کشور جوانان کاراته به میزبانی اصفهان برگزار شد که تا ساعت سه بامداد به طول انجامید ......

روز گذشته (جمعه) مسابقات انتخابی قهرمانی کشور جوانان کاراته به میزبانی اصفهان برگزار شد که تا ساعت سه بامداد به طول انجامید.
رقابت‌های قهرمانی کشور کاراته نوجوانان، جوانان و امید پسران به میزبانی استان اصفهان در سه روز برگزار شد که برگزاری این مسابقات در کومیته‌، کاتای جوانان ،کاتای انفرادی امید و کاتای تیمی نوجوانان و جوانان با حاشیه همراه بود.
رقابت‌های کومیته و کاتای جوانان روز گذشته (جمعه) در حالی از ساعت 9:30 صبح در اصفهان آغاز شد که تا ساعت سه بامداد به طول انجامید.
یکی از مربیان که تیمش در کاتای تیمی نیز روی سکو رفت با تایید این خبر به ایسنا، گفت‌: تا روز قبل از رقابت‌های جوانان مسابقات با پنج تاتامی برگزار می‌شد، اما در رقابت‌های کومیته جوانان یک تاتامی کاهش یافت تا رقابت‌ها با چهار تاتامی برگزار شود. تعداد شرکت کنندگان بسیار زیاد بود و همین مساله باعث شد تا بامداد مسابقات ادامه‌ داشته باشد. رقابت‌ها از ساعت 9:30 صبح آغاز شد و تا حدود 2:45 بامداد به طول انجامید.

تگ ها


اخبار روز