مستند «پله» در جام‌های جهانی

در این مستند دیدنی نگاهی به عملکرد پله، سلطان فوتبال جهان، در چهار جام جهانی خواهیم داشت ......

در این مستند دیدنی نگاهی به عملکرد «پله»، سلطان فوتبال جهان، در چهار جام جهانی خواهیم داشت. بهترین مستند های فوتبال جهان را در «مدال» ببینید.

تگ ها


فوتبال