مسی، ژاوی و اینیستا، مثلث خاطره‌ها

با رفتن اینیستا از بارسلونا، مسی تنها بازیکن باقیمانده از مثلث جادویی بارسلونا خواهد بود ......

با رفتن اینیستا از بارسلونا، مسی تنها بازیکن باقیمانده از مثلث جادویی بارسلونا خواهد بود. مثلث بعدی را چه کسانی تشکیل خواند داد؟

تگ ها


پیشنهاد مدال فوتبال