مسی برابر رونالدو؛ 5 گل برتر با ضربه سر

در این ویدیو نگاهی داریم به 5 گل برتر مسی و رونالدو که با ضربات سر وارد دروزاه حریفان شدند ......

در این ویدیو نگاهی داریم به 5 گل برتر مسی و رونالدو که با ضربات سر وارد دروزاه حریفان شدند.

تگ ها


فوتبال