مس کرمان تسلیم خانه بسکتبال خوزستان شد

تیم خانه بسکتبال خوزستان در ادامه دیدارهای خود در لیگ برتر از سد مس کرمان گذشت....

خانه بسکتبال در کوارترهای اول و دوم ۱۲ بر ۷ و ۲۲ بر ۱۲ برنده ولی کوارترهای سوم و چهارم را ۱۷ بر ۱۹ و ۱۸ بر ۲۵ به مس واگذار کرد.

آرش ثابتی ۲۴ امتیاز و ۷ ریباند و نوارما بارو ۱۲ امتیاز و ۱۳ ریباند برای خانه بسکتبال داشتند. اصغر کاردوست نیز ۱۲ امتیاز و ۸ ریباند برای مس کرمان داشت.

دارینگتون هابسون، بازیکن آمریکایی خانه بسکتبال در نخستین بازی خود برای این تیم، ۱۴ امتیاز، ۸ ریباند و ۷ پاس گل به ثبت رساند.

خانه بسکتبال از ۲ پیروزی و ۲ شکست، صاحب ۶ امتیاز شد و مس کرمان از ۴ پیروزی و ۳ شکست، ۱۱ امتیاز دارد.

در دیگر بازی امروز و از ساعت ۱۷:۳۰، کاله آمل با ذوب آهن اصفهان روبرو می‌شود.

تگ ها


بسکتبال لیگ برتر بسکتبال