مشخص شدن زمان حضور علی کریمی در کمیته انضباطی

علی کریمی به دلیلاظهاراتش علیه مسئولان فدراسیونفوتبال روز گذشته به کمیته انضباطیاحضار شد ......

علی کریمی به دلیلاظهاراتش علیه مسئولان فدراسیونفوتبال روز گذشته به کمیته انضباطیاحضار شد ...

علی کریمی به دلیل اظهاراتش علیه مسئولان فدراسیون فوتبال روز گذشته به کمیته انضباطی احضار شد. سرمربی سپیدرود به همین دلیل باید روز دوشنبه 23 بهمن 96 در این کمیته حاضر شود تا پاسخگوی اظهاراتش باشد.

این در حالی است که وکیل مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم به صورت شخصی از کریمی شکایت کرده است.

تگ ها


اخبار روز حواشی علی کریمی لیگ برتر خلیج فارس فوتبال