مشکلات مالی دغدغه مدیران پرسپولیس

مسئولان در باشگاه پرسپولیس این روزها با دغدغه جدی روبرو هستند. به گزارش خبرنگار مدال، مشكلات مالي پرسپوليس که ......

مسئولان در باشگاه پرسپولیس این روزها با دغدغه جدی روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار مدال، مشكلات مالي پرسپوليس که منجر به  تعويق در پرداخت ها شده است از يك سو و لزوم تسويه بدهي هاي قبلي تا نهم شهريور براي كسب مجوز حرفه اي از سوي ديگر، دغدغه جدي مديران باشگاه در این روزها است.

تگ ها


پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال