مشکل بزرگ ذوب آهن !

باشگاه ذوب آهن برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا با مشکل بزرگ کاهش بودجه در این فصل روبه رو شده است ......

 باشگاه ذوب آهن برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا با مشکل بزرگ کاهش بودجه در این فصل روبه رو شده است.

 در حالیکه باشگاه ذوب آهن جانشین باشگاه نفت تهران در لیگ قهرمانان آسیا شده است این باشگاه برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا با مشکل بزرگ بودجه مواجه است. ضمن اینکه بودجه باشگاه ذوب آهن در این فصل ۱۳ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و این باشگاه برای حضور در آسیا با بودجه انقباضی مشکلات زیادی خواهد داشت.

البته مدیران باشگاه ذوب آهن در تلاش هستند تا بتوانند مجوز افزایش بودجه را برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا را از مجمع کارخانه ذوب آهن دریافت کنند.

 

تگ ها


اخبار روز ذوب آهن فوتبال