مصاحبه اختصاصی با مهدی خانی بازیکن تیم ملی امید/ویدیو

مصاحبه خبرنگار مدال با مهدی خانی بازیکن تیم ملی امید را تماشا می کنید....

صحبت های مهدی خانی از شرایط تمرین تیم ملی فوتبال امید را تماشا می کنید