مصاحبه اختصاصی فرزان عاشورزاده پس از شکست

......

فرزان عاشورزاده که در عین ناباوری از دور مسابقات حذف شد از مسئولیت حذفش می گوید

تگ ها


رزمی اخبار ویژه تکواندو