مصاحبه با مربی و سرپرست سپاهان بعد از بازی با پرسپولیس

مصاحبه با مربی و سرپرست سپاهان بعد از بازی با پرسپولیس را تماشا میکنیم ......

 مصاحبه با مربی و سرپرست سپاهان بعد از بازی با پرسپولیس را تماشا می‌کنیم.

تگ ها


سپاهان لیگ برتر خلیج فارس فوتبال