مصاحبه با هواداران پرسپولیس درباره بازی با کاشیما

خبرنگاران مدال بیرون ورزشگاه آزادی سراغ هواداران پرسپولیس رفته و نظرشان را درباره بازی با کاشیما پرسیدهاند ......

خبرنگاران مدال بیرون ورزشگاه آزادی سراغ هواداران پرسپولیس رفته و نظرشان را درباره بازی با کاشیما پرسیده‌اند. با مدال همراه باشید.

تگ ها


مصاحبه‌های اختصاصی