مصاحبه ترابی بعد از برد مقابل سایپا/ ویدیو

مهدی ترابی بعد از دیدار رسپولیس و سایپا با خبرنگاران مصاحبه کرد....

ویدیوی صحبت های ترابی را تماشا می کنید.