مصاحبه خرمگاه، مربی ذوب آهن پس از شکست مقابل استقال/ ویدیو

محمد خرمگاه پس از دیدار مقابل استقلال با خبرنگاران گفت و گو کرد....

ویدیوی صحبت های خرمگاه، مربی ذوب آهن را تماشا می کنید.