مصاحبه خودمانی با گرث بیل

گرث بیل ستاره ولزی رئال مادرید به یک سری از سوالات درباره خود و هم تیمی های خود پاسخ می دهد ......

گرث بیل ستاره ولزی رئال مادرید به یک سری از سوالات درباره خود و هم تیمی های خود پاسخ می دهد.

تگ ها


فوتبال