مصاحبه روزبه چشمی بعد از دیدار با العین/ ویدیو

روزبه چشمی بعد از تساوی مقابل العین امارات با خبرنگاران مصاحبه کرد....

ویدیوی صحبت های روزبه چشمی را تماشا می کنید.