مصاحبه سردار آزمون بعد از انتخاب به عنوان بهترین بازیکن زمین

سردار آزمون مهاجم تیم ملی به عنوان بهترین بازیکن زمین در دیدار با ویتنام انتخاب شد....

ویدئوی صحبت های سردار آزمون را تماشا می کنید.

تگ ها


فوتبال