مصاحبه سهراب مرادی بعد از گرفتن مدال طلا

وزنهبردار طلایی ایران ،سهراب مرادی در رقابتهای المپیک ریو گفت: من از سال آیندهام خبر ندارم و به همین خاطر میدانستم که اینجا باید کار را تمام کنم ......

 وزنه‌بردار طلایی ایران ،سهراب مرادی در رقابت‌های المپیک ریو گفت: من از سال آینده‌ام خبر ندارم و به همین خاطر می‌دانستم که اینجا باید کار را تمام کنم.

تگ ها


اخبار روز وزنه‌برداری