مصاحبه شجاع خلیل‌زاده با مدال پس از برد مقابل پدیده/ ویدیو

شجاع خلیل‌زاده، پس از دیدار با پدیده با خبرنگاران مصاحبه‌ای داشت....

مصاحبه شجاع خلیل زاده را تماشا می کنید.