مصاحبه شجاع خلیل زاده بعد از دیدار پرسپولیس و پیکان/ ویدیو

شجاع خلیل زاده بعد از دیدار تیمش مقابل پیکان با خبرنگاران مصاحبه کرد. ......

 شجاع خلیل زاده بعد از دیدار تیمش مقابل پیکان با خبرنگاران مصاحبه کرد.