مصاحبه شجاع خلیل‌زاده پس از برد مقابل پدیده/ ویدیو

شجاع خلیل زاده بعد از یدار با پدیده با خبرنگاران مصاحبه انجام داد...

به گزارش مدال، خلیل زاده پس از دیدار با پدیده در جمع خبرنگاران حاضر شد و با آنها گفتکو کرد.