مصاحبه علی دایی در حاشیه مراسم درختکاری/ویدیو

مصاحبه مدال با علی دایی سرمربی سایپا، در حاشیه مراسم روز درختکاری تماشا می کنید....

مصاحبه مدال با علی دایی سرمربی سایپا، در حاشیه مراسم روز درختکاری تماشا می کنید.