مصاحبه مرتضی تبریزی بعد از دیدار استقلال و نساجی/ ویدیو

مرتضی تبریزی، زننده تک گل استقلال مقابل نساجی، بعد از پایان دیدار با خبرنگاران مصاحبه کرد....

ویدیوی صحبت های تبریزی را تماشا می کنید.