مصاحبه «نیکو رزبرگ» پس از قهرمانی در مسابقات گرندپری ایتالیا

نیکو رزبرگ در مصاحبه ای پس از برد امروزش در گرند پری ایتالیا ابراز امیدواری کرد که روند خوب خود را در مسابقات سنگاپور هم حفظ کند ......

نیکو رزبرگ در مصاحبه ای پس از برد امروزش در گرند پری ایتالیا ابراز امیدواری کرد که روند خوب خود را در مسابقات سنگاپور هم حفظ کند.

تگ ها


اکستریم اسپورتس