مصدوميت فرشاد غلامي بازيكن كليدي تيم ملی بسكتبال جوانان

فرشاد غلامي با مصدوميت از ناحيه مينيسك به احتمال خيلي زياد جام جهاني بسكتبال در مصر را از دست مي دهد ......

فرشاد غلامي با مصدوميت از ناحيه مينيسك به احتمال خيلي زياد جام جهاني بسكتبال در مصر را از دست مي دهد ...

فرشاد غلامي با مصدوميت از ناحيه مينيسك به احتمال خيلي زياد جام جهاني بسكتبال در مصر را از دست مي دهد.

به گزارش مدال و به نقل از ايسنا، تيم ملي بسكتبال جوانان ايران بامداد پنجشنبه راهي مصر مي شود تا در جام جهاني زير 19 سال شركت كند كه در جريان تمرين ملي پوشان، فرشاد غلامي از ناحيه مينيسک آسيب ديده و طبق گفته سرمربي تيم ملي فرصتي براي كسب آمادگي ندارد و به احتمال خيلي زياد جام جهاني را از دست مي دهد.
عليرضا خندان پور سنتر تيم ملي نيز با پيچيدگي پا مواجه شده اما با استراحت به مسابقات خواهد رسيد. او امروز و فردا استراحت مي كند و پنجشنبه با تيم راهي مصر مي شود.
تيم ملي ايران از دهم تير كارش در جام جهاني را شروع مي كند.
جوانان ايران در گروه چهارم با آمريكا، ايتاليا و آنگولا قرار دارند.