مصدومیت حیدری جدی نیست

آسیب دیدگی امروز خسرو حیدری در تمرین تیم استقلال جدی نبود و او می تواند در بازی بعدی آبی پوشان را همراهی کند ......

آسیب دیدگی امروز خسرو حیدری در تمرین تیم استقلال جدی نبود و او می تواند در بازی بعدی آبی پوشان را همراهی کند.

البته شفر بعد از آسیب دیدگی خسرو کمی ناراحت شد اما بعد وقتی فهمید این آسیب دیدگی جدی نیست نفس راحتی کشید و به کار ادامه داد.

 

تگ ها


اخبار روز استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال