مصدومیت «سرجیو راموس» در تمرینات

در صحنههایی که از تمرین رئال مادرید ضبط شده میبینیم که چطور سرجیو راموس، مدافع متعصب این تیم مصدوم شده و دو الی سه هفته نمیتواند تیمش را همراهی کند ......

در صحنه‌هایی که از تمرین رئال مادرید ضبط شده می‌بینیم که چطور سرجیو راموس، مدافع متعصب این تیم مصدوم شده و دو الی سه هفته نمی‌تواند تیمش را همراهی کند.

تگ ها


سرخیو راموس رئال مادرید لالیگا فوتبال