مصدومیت سندز درحین بازی؛ تنیس ویمبلدون

بتنی متک سندز، تنیس باز امریکایی در جریان بازی خود مقابل سورنا کریسته آ به زمین خورد و از شدت درد شروع به فریاد زدن کرد ......

بتنی متک سندز، تنیس باز امریکایی در جریان بازی خود مقابل سورنا کریسته آ به زمین خورد و از شدت درد شروع به فریاد زدن کرد.او به دلیل مصدومیت شدید زانو به بیمارستان منتقل شد. 

تگ ها


اخبار روز تنیس ویمبلدون تنیس