مصدومیت شدید دیگو گودین برابر والنسیا

در صحنه مصدومیت دیگو گودین دندان شکسته این بازیکن بر اثر برخورد، روی آرنج دروازه بان والنسیا جا ماند ......

در صحنه مصدومیت دیگو گودین دندان شکسته این بازیکن بر اثر برخورد، روی آرنج دروازه بان والنسیا جا ماند.

تگ ها


لالیگا فوتبال