مصدومیت ماتیا دی شیلیو بلندمدت نیست

یوونتوس احتمال مصدومیت بلندمدت ماتیا دی شیلیو را رد می کند. البته این بازیکن باید در تست های بعدی هم شرکت ......

یوونتوس احتمال مصدومیت بلندمدت ماتیا دی شیلیو را رد می کند. البته این بازیکن باید در تست های بعدی هم شرکت کند. دی شیلیو در بازی یوونتوس برابر بارسلونا مصدوم شد.

به گزارش FFT، یوونتوس تایید کرد که دی شیلیو مصدومیتی جدی ندارد.

آزمایش های مان تایید کردند که مصدومیتی جدی در کار نیست. با این حال از آنجا که زمان کوتاهی از مصدومیت او گذشته است، نظارت بالینی و آزمایش های دیگری در انتظار دی شیلیو هستند.

تگ ها


اخبار روز یوونتوس فوتبال