مصدومیت منشا جدی نیست

مصدومیت مهاجم نیجریهای تیم پرسپولیس جدی نیست. گادوین منشا مهاجم نیجریهای تیم فوتب ......

مصدومیت مهاجم نیجریهای تیم پرسپولیس جدی نیست.
گادوین منشا مهاجم نیجریهای تیم فوتب ...

مصدومیت مهاجم نیجریه‌ای تیم پرسپولیس جدی نیست.
گادوین منشا مهاجم نیجریه‌ای تیم فوتبال پرسپولیس در جریان بازی تدارکاتی این تیم مقابل شهاب از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد و لنگان محل تمرین تیمش را ترک کرد.
البته مشکل این بازیکن جدی نیست و از فردا می‌تواند تیم پرسپولیس را در تمرینات و بازی مقابل نفت مسجدسلیمان همراهی کند.