مصطفوی از استقلال جدا میشود

مربی استقلال با این تیم قطع همکاری می کند. به گزارش ایسنا، با سرمربی شد ......

مربی استقلال با این تیم قطع همکاری می کند.

به گزارش ایسنا، با سرمربی شدن شفر در استقلال، ظاهرا صالح مصطفوی مربی استقلال از این تیم جدا می شود. او که به عنوان دستیار منصوریان و در ادامه دستیار میک مک درموت با استقلال کار کرده بود، بنا دارد مانند سایر دستیاران منصوریان، از این تیم جدا شود.

ظاهرا او در مدت اخیر هم به دلیل مشکلات استقلال با این تیم ادامه کار داده بود.

از دین محمدی و محمد نوری به عنوان دستیاران احتمالی شفر در استقلال یاد می شود.

 

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال