مصلح: شادی را با پرسپولیسی‌ها تقسیم کردم/ ویدیو

شایان مصلح بعد از برد برابر پدیده با خبرنگاران صحبت کرد...

 مصلح: درباره اعتصاب با بزرگترهای تیم صحبت کنید/ شادی را با پرسپولیسی ها تقسیم کردم.

 

تگ ها


ویدئو جام حذفی فوتبال