مضحک ترین تمارض های فصل 2017-2016

فصل اخیر فوتبال جهان شاید یکی از آخرین فصل هایی باشد که بازیکنان می توانند آزادانه تمارض کنند و داورها را گول بزنند ......

فصل اخیر فوتبال جهان شاید یکی از آخرین فصل هایی باشد که بازیکنان می توانند آزادانه تمارض کنند و داورها را گول بزنند. با رسمی شدن استفاده از ویدئو چک احتمالا بساط این دغل کاری های بعضا بامزه در فوتبال برچیده خواهد شد. پس تا فرصت باقی است منتخبی از مضحک ترین تمارض های فصل گذشته را با هم ببینیم.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال