معادلات بازگشت وحید امیری به پرسپولیس

یکی از گمانه زنی های رسانه ها حضور احتمالی وحید امیری در پرسپولیس است....

به گزارش مدال،سایت milliyet ترکیه از احتمال بازگشت وحید امیری به پرسپولیس خبر داده است. در حالی که امیری فصل قبل قراردادی هفتصد و پنجاه هزار یورویی داشت و حالا مازاد اعلام شده اما آیا ترابوزان رضایت نامه او را با مبلغ کم صادر می کند و  اگر قرارداد امیری همین مبلغ باشد آیا او با سادگی قید قراردادی با مبلغ ده  میلیارد  تومان  را می زند و فسخ می کند ؟!

عرب به همین دلایل مدتها قبل گفته بود که امیری گران تمام می شود و جذب او در شرایط عادی میسر نیست

اخبارمرتبط:

احتمال بازگشت امیری کم است

تگ ها


احتمال بازگشت امیری به پرسپولیس وحید امیری پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال