معاف شدن 5 کشتی‌گیر از حضور در مسابقات انتخابی

به گزارش مدال و به نقل از خبرگزاری فارس، نظرات این کمیسیون که با حضور چند نفر از متخصصان برگزار شد به شرح زیر است: 1- در خصوص آسیب دیدگی آقای حسن رحیمی آزادکار وزن 57 کیلوگرم با توجه معاینات و اقدامات ......

به گزارش مدال و به نقل از خبرگزاری فارس ، نظرات این کمیسیون که با حضور  چند نفر از متخصصان برگزار شد به شرح زیر است:

1- در خصوص آسیب دیدگی آقای حسن رحیمی آزادکار وزن 57 کیلوگرم با توجه معاینات و اقدامات پاراکلینیکی صورت گرفته با نظر کمیسیون، نامبرده از حضور در مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی معاف است و جهت پیگیری بهبودی و ادامه حضور در معیت تیم ملی کشتی آزاد پس از دو هفته استراحت اقدامات مقتضی در مورد بهبودی نامبرده صورت می گیرد.

2- در مورد آسیب دیدگی آقای رامین طاهری با توجه به آزمایشات پاراکلینیکی صورت گرفته و معاینات فوق تخصصی همکاران، ایشان از انجام مسابقه انتخابی معاف و نیاز به جراحی فوری زانو دارد.

3- آقای افشین بیابانگرد با توجه به نتایج پاراکلینیک و معاینات همکاران محترم فوق تخصص نیاز به 2 هفته استراحت، جهت بررسی آسیب دیدگی استخوانی و شکستگی استخوان های کتف و همچنین ادامه درمان آسیب رباط کتف دارد و ضمن معافیت از انجام مسابقات انتخابی و پس از انجام مجدد سی تی اسکن و بررسی مجدد پس از یک هفته در مورد ادامه چگونگی روند درمان وی تصمیم گیری خواهد شد.

4- آقای مجید علیاری به دلیل انجام عمل جراحی چشم از مسابقات انتخابی معاف می باشند.

5- در مورد مصدومیت آقای سعید عبدولی به دلیل آسیب دیدگی کتف و با توجه به معاینات انجام شده توسط فوق تخصص کتف و اعلام نظر ایشان مبنی بر دو هفته استراحت، نامبرده از حضور در مسابقات انتخابی معاف است.

بدیهی است به استثنای این پنج کشتی گیر که مستندات خود را پیش از مسابقات انتخابی تحویل داده اند ادعای سایر نفرات در مورد آسیب دیدگی از نظر این کمیسیون قابل قبول نمی باشد.

تگ ها


اخبار روز المپیک