معجزه‌ تاریخی «کریستیانو رونالدو» (دوبله)

جدیدترین دوبله اختصاصی مدال از پشت پرده‌ی فوتبال جهان....

کریستیانو رونالدو برای هوادارانش با پشت کار و اراده تعریف شده و برای مخالفانش با غرور و تکبر زیاد. شاید خیلی از هواداران خود این بازیکن هم درباره داستان معجزه‌ی عجیبش برای یک کودک بیمار چیزی ندانند. این ویدئوی دوبله در همین رابطه است.