معرفی اعضای کمیته ی پزشکی فدراسیون فوتبال

رئیس فدراسیون فوتبال طی حکمی، اعضای کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال را منصوب کرد....

به گزارش"ورزش سه"، سایت رسمی فدراسیون در این باره می نویسد: با حکم شهاب الدین عزیزی خادم - رئیس فدراسیون فوتبال دکتر امین نوروزی، دکتر زهره هراتیان و دکتر سعید سیدالحسینی به عنوان اعضای کمیته پزشکی منصوب شدند.

در احکام جداگانه رئیس فدراسیون به اعضای کمیته پزشکی آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمندتان، مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و طبق ماده ۴۷ اساسنامه فدراسیون فوتبال و به موجب این ابلاغ به سمت عضو کمیته پزشکی فدراسیون منصوب می شوید.

امید است با تلاش مستمرتان و دیگر همکاران، در راستای مسئولیت این کمیته، شاهد ارتقا بیش از پیش فدراسیون فوتبال باشیم. موفقیت و بهروزی روز افزونتان را در انجام وظایف مهمی که بر عهده دارید از خداوند منان مسئلت داریم.

تگ ها


فدراسیون فوتبال شهاب‌الدین عزیزی خادم