معرفی برترین‌های روز دوم لیگ اسکی آلپاین

روز دوم از مرحله دوم رقابت‌های لیگ آلپاین با معرفی نفرات برتر برگزار شد....

در این مسابقه و در بخش مردان محمد ساوه‌شمشکی عنوان نخست را بدست آورد، آشوت کاراپتیان از ارمنستان در جایگاه دوم ایستاد و نوید مقدید مقام سوم را به خود اختصاص داد.

در بخش بانوان نیز عاطفه احمدی در جایگاه اول ایستاد، مرجان کلهر عنوان دوم را کسب کرد و مریم کیاشمشکی مقام سوم را بدست آورد.

تگ ها


اسکی