معرفی برترین ورزشکاران «المپیک ریو» در دوحه

کمیته بین المللی المپیک طی مراسمی در دوحه قطر بهترین ورزشکاران المپیک ریو رو معرفی کرد ......

کمیته بین المللی المپیک طی مراسمی در دوحه قطر بهترین ورزشکاران المپیک ریو رو معرفی کرد.

تگ ها


المپیک