معرفی برنده یازدهمین بسته ویژه مدال شو

مهرداد و حنیف برنده یازدهمین بسته ویژه مدال شو را مشخص کردند....

برنده یازدهمین بسته ویژه مدال شو توسط همراهان همیشگی مدال، حنیف و مهرداد مشخص شد و برندگان جوایز خود را دریافت کردند.

تگ ها


ویدیو ویدئو مدال شو بسته خبری مدال فوتبال